Διαδικασιες προληψης και αντιμετωπισης COVID-19

Ο Ξενώνας Ειρεσιώνη λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα της χώρας ενόψει της επαναλειτουργίας τους στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19, προχωρά στην κατάρτιση νέων διαδικασιών.
Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης και η ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος εντός του καταλύματος.
Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη της πιθανής εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της μετάδοσης στο προσωπικό και τους φιλοξενούμενους, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα.

 

- Μέτρα Ατομικής Υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας -

Η Διοίκηση του καταλύματος έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα:

• Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λπ.).
• Παρέχει αντισηπτικά διαλύματα και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους και έχει τοποθετήσει αντισηπτικά στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος. 
• Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια, κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων.
• Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ.
• Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή χρήσης τους.
• Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. πελατών, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο του καταλύματος και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ.
• Το κατάλυμα διαθέτει πινακίδες ενημέρωσης/υπενθύμισης για την τήρηση των αποστάσεων και την αποφυγή συνωστισμού  σε όλους τους χώρους, 
• Έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό με τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, όπως είναι η άμεση ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου και της Διοίκησης για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και η προβλεπόμενη απομόνωση.
• Έχει ενημερώσει και έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό αναφορικά με τις ειδικές οδηγίες στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Ακολουθεί τεκμηρίωση των ενεργειών στο Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19

 

- Αρχείο Καταλύματος -

• Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
• Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

- Εργαζόμενοι -

Κάθε μέλος του προσωπικού του καταλύματος εφαρμόζει τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19 όπως:
• Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
• Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο / εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του αγκώνα.
• Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
• Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του καταλύματος και τους χώρους ανάπαυσης.
• Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.
• Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου.
• Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.
• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου.
• Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.

 

- Υπηρεσία Υποδοχής -

Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
• Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα: 
▻ o ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών
▻ o παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή και
▻ o παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας εφόσον και αν ζητηθούν από τον πελάτη.
• Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser. 
• Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και το αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο.
• Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
• Εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής.
• Υπάρχει επιδαπέδια σήμανση σε απόσταση δύο μέτρων όπου στέκεται ο πελάτης, και κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής. 
• Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out, επιβλέπεται η τήρηση των σωματικών αποστάσεων και δίνεται η δυνατότητα για web check-in.
• Παροτρύνουμε για ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
• Γίνεται απολύμανση των key cards
• Διεύρυνση διάρκειας check-in και check-out μεταξύ των διαμονών. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check-in από τις 15:00 μ.μ. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
• Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο κατάλυμα.

 

- Υπηρεσίες Ορόφου & Δωματίων -

• Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια.
• Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
• Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πανάκια/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές.
• Γίνεται χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό.
• Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος.
• Εφαρμόζεται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
• Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
• Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
• Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.

 

- Αίθουσα Πρωινού -

• Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής-χρήση των απαιτούμενων ΜΑΠ.
• Το πρωινό σερβίρεται στο δωμάτιο εφόσον το επιθυμεί ο επισκέπτης και 08:30-10:30 στην αίθουσα πρωινού.
• Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών στην αίθουσα πρωινού ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας του χώρου.
• Ορίζοντα τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.
• Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
• Εφαρμόζονται οι ελάχιστες απόστασεις μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων.
• Το πρωινό σερβίρεται από το προσωπικό στους επισκέπτες με την χρήση των προβλεπόμενων μέτρων ατομικής προστασίας.

 

- Κοινόχρηστοι Χώροι -

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, και εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:
• Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
• Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
• Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν σωματικές αποστάσεις.
• Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.
• Περιορισμός των συνωστισμών στα αποχωρητήρια.

 

- Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19 -

Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:
• Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του κρούσματος και παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισής του.
• Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
• Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
• Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, χορηγείται στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα & του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
• Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν ύποπτο κρούσμα.
• Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός απορρίπτεται σε σκεπαστό κάδο απορριμμάτων και δεν ξαναχρησιμοποιείται.
• Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί πλύσιμο χεριών.
• Η διεύθυνση του καταλύματος λαμβάνει μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο προσωπικό του καταλύματος επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων: σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών, χαρτομάντιλα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, θερμόμετρα, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.

Εάν ένας εργαζόμενος  πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:
• Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
• Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει σε συγκεκριμένο χώρο με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
• Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
• Γίνεται έρευνα για πιθανή έκθεση άλλων εργαζομένων ή πελατών και ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
• Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών με έμφαση στους χώρους εργασίας και στον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε το πιθανού κρούσμα.

 

- Καθαριότητα και Απολύμανση Δωματίου Ασθενούς -

• Καλός καθαρισμός των επιφανειών, που αγγίζει συχνά ο ασθενής, ιδίως αν οι επιφάνειες είναι λερωμένες.
• Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα και γάντια.
• Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο χεριών.
• Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°).

 

health first